“ Dua perkara yang sesiapa dapat perolehinya akan ditulis dirinya sebagai hamba yang bersyukur dan sabar, sesiapa yang gagal dalamnya, tidak akan ditulis sebagai orang bersyukur dan sabar. Iaitu sesiapa yang melihat tentang agamanya kepada mereka yang jauh lebih baik darinya, lalu ia berusaha mengikutinya, dan dalam hal keduniaan mereka melihat kepada orang-orang yang kurang darinya sehingga ia memuji Allah atas nikmat yang diperolehinya ..” ( Riwayat At-Tirmidzi)

Followers

Follower yang ke -100 Syed Azaharul

Thursday, January 21, 2010

Al-Quran,Nahu,Sarf dan Balaghah.

Ada sahabat kita mengatakan :

" Baca AL-QURAN dengan Ulama'
Baca NAHU dengan Mata ,
Baca SARF dengan Telinga ,
Baca BALAGHAH dengan Jiwa " .

Ertinya: Al-Quran itu mesti dibaca dengan ulama ilmu Qiroat, barulah betul bacaan kita, barulah betul panjang pendeknya, barulah kenal waqaf dan ibtida'nya, barulah sempurna dengungnya, barulah tepat tebal nipis hurufnya...

...dan Nahu itu mesti dibaca dengan melihat kalimah-kalimahnya, adakah dia isim mufrad, muthanna, atau jama', atau isim ghoiru munsorif, atau al-amsilatul khomsah, atau isim maqsur atau yang lainnya.Barulah mudah ditentukan alamat i'rabnya...

...dan Sarf itu mesti dibaca dengan deria pendengaran yang tajam lagi peka, supaya berhasil menangkap bunyi-bunyi baris pada setiap huruf dalam kalimah-kalimah, sama ada fathah atau dhommah atau kasroh atau sukun, supaya mampu membezakan mana satu isim fa'il ghairu thulathi dan mana satu isim maf'ul ghoiru thulati dan begitulah...

....dan Balaghah itu mesti dibaca dengan hati kerana gambaran atau objek itu terbahagi kepada dua macam.

Pertama, jenis yang boleh dilihat dengan deria penglihatan yang berada di kepala setiap insan daripada kita. Itulah yang dinamakan objek konkrit iaitu yang boleh dicapai dengan salah satu deria yang lima (sentuh, rasa, lihat, dengar & hidu ). Contohnya, matahari, bulan, awan, sungai, unta, singa, mutiara dan lain-lain.

Kedua, jenis yang hanya boleh dicapai dengan mata hati sahaja. Itulah yang dipanggil objek abstrak. Contohnya kehidupan, kematian, keilmuan, keikhlasan, kebencian dan sebagainya.

Bacalah firman Allah Ta'ala dalam
Juz 26, Surah ke- 51 'Az-Zariyat', ayat 21 :
"And also in your ownselves .Will you not then see ? "

dan perhatikan
Juz 29 , Surah ke-67 'Al-Mulk' , ayat 23 :
" Say: "It is He Who has created you , and endowed you with hearing ( ears ) and seeing (eyes) , and hearts . Little thanks you give ".

Allah Ta'ala telah memerintahkan kita supaya melihat tanda-tanda keagunganNya yang terdapat pada kejadian manusia iaitu diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita ini insaf dan sedar bahawa kita hanyalah makhluk Allah dan Allah itulah tuhan sekalian alam ini, yang layak disembah bukan pula yang lain. Dan supaya kita sedar dari mana kita datang, untuk apa kita datang, ke mana kita akan pulang seterusnya berusaha untuk mencapai matlamat haqiqi dan tujuan tunggal kehidupan kita di atas muka bumi ini ....

Allah Ta'ala bukan sekadar memerintahkan kita merenung bahkan membekalkan untuk kita segala perkakasan yang sesuai dengan matlamat itu, lalu dipinjamkan kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan hati untuk mentafsir dan berfikir.

Mata yang letaknya di wajah kita berfungsi sebagai skrin zahir atau layar haqiqi. Segala objek yang dilihat oleh mata di alam nyata, akan ditangkap oleh skrin mata iaitu retina lalu dihantar isyarat ke otak untuk dianalisa. Adapun mata hati, maka ia pula berperanan sebagai skrin batin atau layar majazi.

Kata ahli hikmah:

"Pandangan mata selalu menipu ,
pandangan akal selalu tersalah ,
pandangan nafsu selalu melulu ,
pandangan hati itu yang haqiqi, kalau hati itu bersih".

Sila layari : Penaluqhawi.

No comments:

Jaamiah Al-Azhar As-Syarif


Copy this code to your website to display this banner!