“ Dua perkara yang sesiapa dapat perolehinya akan ditulis dirinya sebagai hamba yang bersyukur dan sabar, sesiapa yang gagal dalamnya, tidak akan ditulis sebagai orang bersyukur dan sabar. Iaitu sesiapa yang melihat tentang agamanya kepada mereka yang jauh lebih baik darinya, lalu ia berusaha mengikutinya, dan dalam hal keduniaan mereka melihat kepada orang-orang yang kurang darinya sehingga ia memuji Allah atas nikmat yang diperolehinya ..” ( Riwayat At-Tirmidzi)

Followers

Follower yang ke -100 Syed Azaharul

Tuesday, December 29, 2009

Fakulti Usuluddin Jabatan Dakwah dan Kebudayaan Islam, Kaherah Tahun 3

Mata pelajaran Usuluddin Fakulti Usuluddin Jabatan Dakwah dan Kebudayaan Islam, Kaherah Tahun 3( Sesi 2007/2008 ):-

Fasal ( 1 ).

1. Hadarah Islamiah.
2. Khitabah.
3. Thaqafah Islamiah.
4. Usul Dakwah.
5. Tauhid.
6. Istisyra' wa Tabsyir.( Orientalis dan Kristianisasi )
7. Tafsir Maudhuie.
8. Lughah Arabiah.( Bahasa Arab )
9. Hadis Maudhuie.

Fasal ( 2 ).

10. Al-quran.
11. Maqaranatul Adyan.( Perbandingan Agama )
12. Tarikh Dakwah.
13. Ilmu Rijal.
14. Feqah.
15. Manahij Mufassirin.
16. Wasail Tabligh Ad-dakwah.
17. Lughah Urbiah ( BI ).
18. Hadir Alam Islami.

Mata pelajaran Usuluddin Fakulti Usuluddin Jabatan Dakwah dan Kebudayaan Islam,Kaherah Tahun 3(Sesi 2008/2009 dan sesi 2009/2010):-

Madah tidak dikekalkan:

1. Hadarah Islamiah.
2. Usul Dakwah.
3. Lughah Arabiah.
4. Ilmu Rijal.
5. Lughah Urbiah ( BI ).
6. Hadir Alam Islami.
7. Feqah.

Madah baru:

1. Qadayah Feqhiah Muasarah.
2. Dakwah Islamiah.
3. Tayarat Fikriah.
4. Manahij Muhaddisin.

Madah dikekalkan:

5. Khitabah.
6. Thaqafah Islamiah.
7. Tauhid.
8. Istisyra' wa Tabsyir.
9. Tafsir Maudhuie.
10. Hadis Maudhuie.
11. Al-quran.
12. Maqaranatul Adyan.
13. Tarikh Dakwah.
14. Manahij Mufassirin.
15. Wasail Tabligh Ad-dakwah.

No comments:

Jaamiah Al-Azhar As-Syarif


Copy this code to your website to display this banner!