“ Dua perkara yang sesiapa dapat perolehinya akan ditulis dirinya sebagai hamba yang bersyukur dan sabar, sesiapa yang gagal dalamnya, tidak akan ditulis sebagai orang bersyukur dan sabar. Iaitu sesiapa yang melihat tentang agamanya kepada mereka yang jauh lebih baik darinya, lalu ia berusaha mengikutinya, dan dalam hal keduniaan mereka melihat kepada orang-orang yang kurang darinya sehingga ia memuji Allah atas nikmat yang diperolehinya ..” ( Riwayat At-Tirmidzi)

Followers

Follower yang ke -100 Syed Azaharul

Saturday, April 19, 2008

Adakah Anda Bersifat Api,Tanah,Angin atau Air ?

Mari ikuti langkah berikut :-

1. Lihat dan perhatikan di bawah huruf-huruf hija'iyah dan nilaiannya.


alif 1 ba 2 kaf 20 ra 200

jim 3 lam 30 shin 300

dal 4 mim 40 ta 400

ha simpul 5 nun 50 sa 500

waw 6 sin 60 kha 600

zai 7 ain 70 zal 700

ha pedas 8 pa 80 dhad 800

tha 9 shod 90 zha 900

ya 10 qaf 100 qhin 1000


2. Tuliskan nama anda dan nama ibu anda dalam ejaan arab/jawi.
3. Kirakan jumlah huruf-huruf nama anda dan ibu anda melalui nilai-nilai di atas.
4. Tambahkan jumlah nilai anda dan ibu anda.
5. Tolakkan 12 12 sehingga tidak boleh ditolak lagi atau bahagikan 12.
6. Mestilah berbaki antara 1 hingga 12.

Inilah sifat anda:-

Baki 1,5,9 bersifat API.
Baki 2,6,10 bersifat TANAH.
Baki 3,7,11 bersifat ANGIN.
Baki 4,8,12 bersifat AIR.

No comments:

Jaamiah Al-Azhar As-Syarif


Copy this code to your website to display this banner!